Zoveel kinderbijslag krijgt een gezin met 10 kinderen van 0 t/m 17 jaar


Kinderbijslag bestaat sinds 1941. Grote gezinnen waren vroeger eerder regel dan uitzondering en ook vandaag de dag zijn er grote gezinnen met veel kinderen. Dat mag wat kosten. Met enkel witbrood en een pot pindakaas kom je in dat geval de ochtend niet door, en nog maar te zwijgen over de vraatzucht van de puberende exemplaren. Gelukkig springt de overheid bij in de vorm van kinderbijslag, dat eens per kwartaal wordt uitgekeerd. Hoeveel kinderbijslag ontvangt een gezin met 10 kinderen? Wij hebben het uitgerekend.

Grote gezinnen

In de randstad wonen veel carrièretijgers die eerst voor hun loopbaan gaan voordat ze aan kinderen beginnen. In deze streek hebben de meeste gezinnen hooguit twee kinderen, maar dat verandert als we naar andere provincies kijken. Voornamelijk in de zogeheten ‘biblebelt’ wonen gezinnen met veel kinderen. Dit gebied loopt ruwweg van Zeeland tot Overijssel. Grote gezinnen worden echter steeds zeldzamer, vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om veel kinderen te hebben.

Het feit dat de gezinnen steeds kleiner worden heeft te maken met het feit dat vrouwen tegenwoordig meer carrièregericht zijn en later aan kinderen beginnen. Dit zie je dus vooral in de grote steden. Op het platteland heerst vaak nog wel de oude norm, waarin de moeder voor het huishouden zorgt en de vader voor brood op de plank. In provincies met veel landbouw komen grotere gezinnen voor.

kinderbijslag grote gezinnen

Kind opvoeden kost net zoveel als een Ferrari

‘Bezint eer ge begint’ zei grootvader altijd. Voor een gezin met een gemiddeld inkomen kost een kind van 0 tot 25 jaar in totaal bijna 220.000 euro om op te voeden, voor dat geld kun je ook kinderloos in een Ferrari door Europa toeren. Maar de meeste ouders zijn het erover eens: de liefde van een kind is onbetaalbaar. Grote gezinnen verzuipen dus in deze rijkdom. De bankrekening van een dergelijk gezin moet echter flink bestand zijn tegen zoveel koters, want ze kosten een vermogen.

Vooral de huishoudelijke uitgaven en de kosten voor kleding zijn een aanslag op de portemonnee. De meeste ouders van zulke grote gezinnen gaan creatief om met hun geld, en krijgen het toch dagelijks voor elkaar om een voedzaam ontbijt op tafel te krijgen. De overheid helpt ook een handje mee door toeslagen uit te keren, zoals kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Eens per kwartaal wordt ook de kinderbijslag uitgekeerd.

Zoveel kinderbijslag krijgt een gezin met 10 kinderen

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Deze bedragen kunnen jaarlijks verschillen, afhankelijk van de inflatie of de beslissingen van het kabinet als het gaat om de begroting. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Er zijn drie leeftijdscategorieën waar de SVB de hoogte van het bedrag op vast heeft gesteld. Dit zijn de bedragen van 2023:

  • 0 tot en met 5 jaar – € 261,70
  • 6 tot en met 11 jaar – € 317,77
  • 12 tot en met 17 jaar – € 373,85

Als we uitgaan van een gezin met 10 kinderen dan verdelen we de leeftijd voor het gemak even over deze drie leeftijdscategorieën. Drie kinderen in categorie 1, drie kinderen in categorie 2, en vier kinderen in categorie 3. In dit geval is de moeder de afgelopen 17 jaar flink aan het werk geweest, maar deze uitzonderlijke gevallen bestaan echt. Als we de berekening er even bij pakken dan ontvangt dit speculatieve gezin een bedrag van € 3,233,81 aan kinderbijslag per kwartaal. Daar kunnen ze flink wat broden en aardappelen van kopen.https://www.trending.nl/geld/kinderbijslag-grote-gezinnen/