Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe Br Best persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u onze website bezoekt.

Verzamelde informatie Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en sommige van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen wij informatie over welke individuele webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar onze site hebben verwezen en informatie over hoe u met de site omgaat. We noemen deze automatisch verzamelde informatie “Apparaatinformatie”.

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, verzamelen wij uw naam, e-mailadres en enige informatie die u verstrekt in uw bericht. We noemen deze informatie “Contactinformatie”.

Gebruik van informatie We gebruiken de Apparaatinformatie die we verzamelen om ons te helpen bij het screenen van potentiële risico’s en fraude (met name uw IP-adres) en meer in het algemeen om onze website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyse van hoe onze klanten navigeren en interactie hebben met de website en om het succes van onze marketing- en advertentiecampagnes te beoordelen).

We gebruiken de Contactinformatie die we verzamelen om te reageren op uw vragen en verzoeken.

Delen van informatie We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevensbewaring We bewaren uw Contactinformatie niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld en gebruiken deze alleen om op uw vragen en verzoeken te reageren. Apparaatinformatie wordt bewaard zolang als nodig is om het doel te dienen waarvoor het is verzameld.

Uw rechten Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, heeft u het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die wij over u bewaren en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in de wet of in onze bedrijfspraktijken weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contactgegevens Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.