Dit bedrag verdient een stemmenteller op het stembureau


Vandaag gaan mensen weer massaal naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze miljoenen stemmen worden allemaal met de hand geteld, en het liefste zo snel mogelijk. Voor het tellen van de stemmen werken stemmentellers op het stembureau, maar wat voor bedrag krijgen deze medewerkers voor dit helse baantje? Wij hebben uitgezocht wat een stembureaulid verdient, en in het bijzonder te tellers van de stemmen, want het is nogal een werkje.

Medewerker stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023

Een medewerker van een stembureau kan zich vrijwillig aanmelden voor een functie bij een stembureau van de gemeente waar hij of zij in woont. De voorzitter van een stembureau heeft de taak om stembiljetten op te halen, leiding te geven aan het stembureau, toezicht houden en na de telling de biljetten terug naar het raadhuis te brengen. Over het algemeen volgt elke medewerker van een stembureau een digitale training.

Ook een stemmenteller krijgt de nodige instructies, je kunt namelijk niet zomaar even gaan zitten en stembiljetten gaan sorteren. Ook stemmentellers krijgen dus een training. Een teller werkt de hele dag mee op het stembureau onder leiding van een telleider. Vervolgens telt een hij of zij de stemmen en helpt na de telling mee met het opruimen van de werkplek. Het tellen van stemmen is soms een langdurig proces, dus wat krijgt een stemmenteller betaald voor een lange dag stemmen tellen?

bedrag stemmenteller tweede kamerverkiezingen

Dit verdient een stemmenteller op het stembureau

De aanmelding gaat vrijwillig, dus een gemeente is niet verplicht om een vergoeding voor de bewezen diensten te geven. Stemmentellers zijn vaak mensen die zich verbonden voelen met de maatschappij en de ontwikkelingen met betrekking tot politiek. Voor anderen is het sociale aspect belangrijk. De enige eis van de gemeente is het beheersen van de Nederlandse taal, je hoeft overigens niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

De gemeente bepaalt ook hoe hoog de vergoeding is dat een stemmenteller krijgt uitgekeerd, dit is uiteraard een bijdrage voor het vrijwilligerswerk, dat zeer noodzakelijk is. Het bedrag is niet bijzonder hoog. Een stemmenteller verdient volgens de website van de Rijksoverheid gemiddeld € 40, en dat bedrag wordt ook nog eens meegerekend bij de inkomstenbelasting. Sommige gemeenten geven hogere vergoedingen, maar het mag duidelijk zijn dat het de stemmentellers niet om het geld gaat.https://www.trending.nl/nieuws/bijdrage-stemmenteller-stembureau/