Hollandse Energie Maatschappij ligt onder vuur na een grootschalig onderzoek


Toezichthouder ACM neemt maatregelen tegen energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) nadat geconstateerd werd dat het bedrijf de financiën en administratie niet op orde had. Om te voorkomen dat de vergunning wordt ingetrokken eist de ACM dat Hollandse Energie Maatschappij deze zaken zo spoedig mogelijk dient te verbeteren en op te lossen. Naast dat de consumenten hun geld niet terugkregen op hun jaar- of eindrekening is tevens een ander bedrijf ook de dupe van deze situatie. De organisatie Holland Energie uit Almere wordt regelmatig verward met Hollandse Energie Maatschappij uit Amsterdam, maar deze bedrijven hebben geen enkel samenwerkingsverband. Holland Energie staat dan ook volledig los van deze kwestie. Holland Energie bestaat bovendien al veel langer dan Hollandse Energie Maatschappij. 

Na de faillissementen van verschillende energieleveranciers eind 2021, toen de energieprijzen aanzienlijk hoog waren, houdt de ACM sindsdien toezicht op de inkoop van voldoende elektriciteit en gas door leveranciers voor de winter. Deze bevoorrading is nodig om alle consumenten van energie te voorzien. Vorig jaar stonden tien leveranciers onder scherper toezicht, waaronder Hollandse Energie Maatschappij. Nu gaat de ACM een stap verder door de vergunning van HEM aan te passen, dan wel in te trekken. Het bedrijf dient klanten die nog tegoeden hebben snel uit te betalen en bovendien aan te tonen dat de financiële positie is verbeterd, inclusief betrouwbare financiële prognoses voor een beter toekomstperspectief. 

Bekijk ook:

3 Grote trends in consumentengedrag van 2023

Indien dit niet wordt nageleefd, behoudt de ACM het recht om de vergunning in te trekken. Hollandse Energie Maatschappij kan dan geen energie meer leveren aan klanten, hiervoor is namelijk een vergunning nodig. Klanten zijn dan wel genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere energieleverancier. Nu de energiemarkt fors is gedaald voor gas en elektriciteit hoeft dat zeker geen verslechtering te betekenen voor de consument.  

Eerder heeft de ACM kenbaar gemaakt dat zij graag de bevoegdheid zou willen verkrijgen om een stop op nieuwe klanten op te leggen. Zo kunnen de voorschriften beter gecontroleerd worden zodat energieleveranciers zich hieraan ook houden. Dit zou voorkomen dat klanten de dupe worden, zoals eerder gebeurde bij een andere energieleverancier. Voor de toezichthouder is op dit moment alleen het intrekken van een leveringsvergunning mogelijk. 

Afgelopen kwartaal maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat één energieleverancier met “opvallende tarieven” dit kwartaal geen subsidie van het prijsplafond ontvangt, omdat uitbetaling zou leiden tot “een te hoog subsidievoorschot”. Volgens ACM behoorde HEM tot de drie leveranciers die dit jaar hogere prijzen vroegen, ver boven het prijsplafond. Of HEM de specifieke leverancier is die dit kwartaal geen subsidie krijgt, is echter niet bevestigd. 

Bekijk ook:

Lex Gielen: “Capilex doet wat banken vaak niet doen”

Naast de eerdergenoemde criteria voor het verkrijgen van een leveringsvergunning, dienen organisaties de communicatie van informatie met betrekking tot offertes en overeenkomsten tijdig en helder te verzorgen. In de meeste gevallen zijn deze details opgenomen in de algemene voorwaarden of contractvoorstellen en dienen ze beschikbaar te zijn bij het aangaan van een energiecontract. Het wordt consumenten sterk aangeraden om informatie in te winnen voordat ze besluiten een contract af te sluiten. Voor deze informatie kunnen consumenten het beste de website van de energieleverancier raadplegen. https://www.trending.nl/zakelijk/hollandse-energie-maatschappij-ligt-onder-vuur-na-een-grootschalig-onderzoek/